Nytt avtal mellan Arbetsgivaralliansen bransch Idrott och Akademikerförbunden

Akavia är kontaktförbund och har tillsammans med Akademikerförbundet SSR förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för Akademikerförbundens räkning.

- Utifrån rådande omständigheter är vi nöjda med de nya kollektivavtalen med tanke på att arbetsgivarna inom detta avtalsområde har drabbats mycket hårt av Coronapandemin. Bland annat har vi fått möjlighet till att växla semestertillägget mot fler lediga dagar samt löneavtal i nivå med "industrimärket" säger Marcus Henningsson förhandlare på Akavia och som har förhandlat avtalet för Akademikerförbunden.

Det nya avtalet är på 36 månader och löper från och med den 1 november 2020 till och med den 31 oktober 2023 och parterna enats om ett löneprocessavtal med 5,4 procent i löneökningsutrymme, att fördela om parterna inte kommer överens lokalt. De kommer finnas tre revisionstillfällen. 1,5 procent den 1 november 2020, 1,6 procent den 1 november 2021 och 1,6 procent den 1 november 2022. Avtalet innebär också tre avräkningar för flexpension, 0,3 procent den 1 november 2020, 0,2 procent 1 november 2021 och 0,2 procent den 1 november 2022.

Löneavtal

Lönerevision ska ske vid 3 tillfällen enligt den process som anges i avtalet. Lönerna ska höjas enligt följande:
1 november 2020 lägst 1,5 %
1 november 2021 lägst 1,6 %

1 november 2022 lägst 1,6%

Ändringar i allmänna anställningsvillkor

Semesterväxling

Möjlighet att byta semestertillägget för fem semesterdagar till en ledig dag.

Åldersregler
Anställningen kan bringas att upphöra vid utgången av den månad arbetstagaren fyller 68 år genom skriftlig underrättelse två månader innan från arbetsgivaren eller arbetstagaren. Från 1 januari 2023 tillämpas regeln från 69 år.

Övriga åldersregler har höjts från 67 år till gällande lagstiftning 32a § LAS.

Arbetsgrupper

Parterna har enats om att tillsätta nedanstående arbetsgrupper under avtalsperioden. Arbetsgrupp om redaktionella ändringar av löneavtalets skrivningar.
Arbetsgrupp om arbetstid.