Nytt avtal mellan Arbetsgivaralliansen bransch Upplevelse & Kultur och Akademikerförbunden

Naturvetarna är kontaktförbund och har tillsammans med Akavia förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för Akademikerförbundens räkning. 

  • Utifrån rådande omständigheter är vi nöjda med de nya kollektivavtalen med tanke på att arbetsgivarna inom detta avtalsområde har drabbats mycket hårt av Coronapandemin. Bland annat har vi fått till möjlighet till att växla semestertillägget mot fler lediga dagar samt löneavtal i nivå med "industrimärket" säger Roma Uddin, biträdande förhandlingschef på Naturvetarna och som har förhandlat avtalet för Akademikerförbunden.

Det nya avtalet är 29 månader och löper från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023

Löneprocessavtal med 5,4% i löneökningsutrymme, att fördela om man inte kommer överens lokalt. För Upplevelse & Kultur är det två revisionstillfällen, 2,9% den 1 december 2020 och 1,8% den 1 maj 2022. Avtalet innebär också två avräkningar för flexpension, 0,3% den 1 december 2020 och 0,4% den 1 maj 2022.

Löneavtal

Lönerevision ska ske vid 2 tillfällen enligt den process som anges i avtalet. Lönerna ska höjas enligt följande:

1 december 2020 lägst 2,9 %

1 maj 2022 lägst 1,8 %

Ändringar i allmänna anställningsvillkor

Semesterväxling

Möjlighet att byta semestertillägget för fem semesterdagar till en ledig dag.

Åldersregler

Anställningen kan bringas att upphöra vid utgången av den månad arbetstagaren fyller 68 år genom skriftlig underrättelse två månader innan från arbetsgivaren eller arbetstagaren. Från 1 januari 2023 tillämpas regeln från 69 år.

Övriga åldersregler har höjts från 67 år till gällande lagstiftning 32a § LAS.

Arbetsgrupper

Parterna har enats om att tillsätta nedanstående arbetsgrupper under avtalsperioden.

Arbetsgrupp om redaktionella ändringar av löneavtalets skrivningar.

Arbetsgrupp om arbetstid.