Nytt avtal för tjänstemän med IDEA

Avtalsparten Akademikerförbunden*, där Akademikerförbundet SSR ingår, har nu i början av juli träffat ett nytt kollektivavtal - IDEA-avtalet för tjänstemän. Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund och Jusek är biträdande på avtalet.

Det nya avtalet är treårigt och gäller 1 april 2017 – 31 mars 2020. Förhandlingarna som påbörjades i mitten av mars blev efter många förhandlingstillfällen klara under vecka 27. Förhandlingarna har varit långdragna och vi har stått mycket långt ifrån varandra i vissa frågor.

Vi har här ett avtalspaket utifrån det s.k. märket från industrin (6,5 %-igt utrymme för 3 år). Detta med en överenskommelse om flexpension och en omvandlingsregel för vikariat och fri visstidsanställning till tillsvidareanställning när medarbetaren arbetat sammanlagt mer än 36 månader under en femårsperiod.

Flexpension införs på avtalsområdet per den 1 april 2018 med en avsättning för på 0,2 %. Premien till flexpension kommer att betalas in månadsvis av arbetsgivaren som en kompletterande pensionspremie till ITP-planen (ITP1 eller ITPK). Har anställda inte ITP1 eller ITPK gäller att arbetsgivaren träffar enskild överenskommelse med berörd eller att överenskommelse mellan arbetsgivaren och lokalfacklig organisation träffas. Utöver det kommer ytterligare avsättningar att göras till flexpension med 0,2 % från den 1 april 2019. Det ger högre tjänstepension till alla. Den som vill får också en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid i pensioneringssyfte, t.ex arbeta 4 dagar per vecka, från 62 års ålder.

Ytterligare ändringar i avtalets allmänna anställningsvillkor har införts:

  • Ny visstidsform för förbundstränare, tränare och lagledare.
  • Ändringar i beredskapstjänst där bara "Beredskapstjänst 2" finns kvar
  • Skrivningarna om tjänsteman som fyllt 60 år utgår 
    (om nyanställd som fyllt 60 år anställs kan arbetsgivaren och tjänstemannen komma överens om att inte sjuklön utgår från dag 15)
  • Skrivningar om förtigande av sjukdom utgår också
    (om tjänsteman förtigit att hen lider av viss sjukdom hade hen inte rätt till sjuklön från dag 15)
  • Ersättningen vid lägerverksamhet räknas upp varje år under avtalsperioden.

 

*Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Universitetslärarförbund och Sveriges Veterinärförbund.