Nytt center för ensamkommande stärker socialtjänsten

Regeringen vill stärka socialtjänsten och hälso- och sjukvården och har därför inrättat ett nytt kunskapscenter för ensamkommande barn och unga. Socialstyrelsen ska hålla i trådarna.

Kunskapsstöd, metoder och arbetssätt kommer att utvecklas på det nya kunskapscentret. Tanken är att stödet främst ska användas av socialtjänst och hälso-sjukvård, men även av personal på skolorna.

− Yrkesverksamma som möter och arbetar med ensamkommande barn och unga behöver ha goda kunskaper och förutsättningar att ge dem vård och omsorg utifrån deras behov och rättigheter. Vi behöver till exempel lyfta insatser som rör frågor om våldsutsatthet utifrån flickor och pojkars olika behov, säger barnminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

Regeringen vill också att kunskapscentret ska jobba med insatser som rör psykisk ohälsa och suicidprevention för att få ner antalet självmord och självmordsförsök bland ensamkommande barn. Man vill även se insatser som skapar en bättre samverkan mellan kommuner och landsting.

Från 1 april och tre år framåt håller Socialstyrelsen i centret. Totalt fördelas 30 miljoner kronor på tre år. 

Text: Stina Loman, Akademikern