Nytt etikråd för Akademikerförbundet SSR inrättas idag

Hör av dig till Etikrådet för bedömning av det etiska dilemma du står inför.

Etiska dilemman i jobbet är för många vardag. Frågorna behöver uppmärksammas och ges den tyngd de förtjänar. Därför har Akademikerförbundet SSR inrättat en etikråd bestående av mycket erfarnoch kunniga personer inom etikens område. Hör av er till det nyinrättade etikrådet, och beskriv vilka etiska dilemman du ställts inför eller uppmärksammat i jobbet! Rådets slutsatser publiceras  i avkodad form på hemsidan.