Nytt initiativ för bättre flyktingmottagande

Idag går Akademikerförbundet SSR ut med brev och mejl till 17 000 pensionärer och studenter som är medlemmar i förbundet och frågar om de kan hjälpa till med flyktingmottagandet.

Akademikerförbundet SSR har väldigt många medlemmar som jobbar i migrationsprocessen i kommuner, på statliga myndigheter, i frivilligorganisationer och på andra ställen. De vittnar nu om att ett mycket stort problem är bristen på kollegor.

– Vi har många medlemmar inom vårt förbund som nyligen har pensionerats och som har gedigen erfarenhet av att jobba i verksamheter som nu är under hård press. De har också rätt utbildningsbakgrund för att jobba inom migrationsprocessen, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

– Nu är en tid då alla måste hjälpa till. Vi deltar i trepartssamtal, utvecklar snabbspår och våra medlemmar som jobbar gör idag sitt yttersta, allt oftare sju dagar i veckan. Därför gör vi också som förbund nu en extra insats och de nyligen pensionerade är värdefulla i dagens krisläge, fortsätter Heike Erkers.

Till det kommer alla våra studentmedlemmar som studerar runt om på alla landets lärosäten i ämnen som är mycket närliggande sådana verksamheter som nu är under hård press. Tillsammans med arbetsgivarna, såväl inom stat som i kommun och landsting, har vi tecknat så kallade studentmedarbetaravtal. De avtalen ger möjlighet för en högskolestuderande att upp till 15 timmar i veckan anställas för att jobba med saker närliggande det man utbildar sig till.

– Vi går även ut till våra studentmedlemmar med detta utskick, eftersom de skulle kunna underlätta situationen på många arbetsplatser. Inte med myndighetsutövning inom barn och unga, eftersom det kräver färdig socionomexamen eller motsvarande, men väl med andra arbetsuppgifter som idag ofta görs av socialsekreterare och andra, säger Heike Erkers

– Vi måste ha en smartare arbetsdelning i migrationsprocessen. Det fungerar inte att socialsekreterare köper madrasser eller ringer runt och letar lediga HVB-platser. Det kan andra personer göra, inte minst studentmedarbetare som utbildar sig till närliggande yrken, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR kommer, efter godkännande från den enskilda personen, att förmedla kontaktuppgifter till relevant arbetsgivare i aktuell kommun.