Nytt nordiskt masterprogram inom välfärd

Nu kan det bli möjligt att läsa ett nordiskt masterprogram inriktat på nordisk välfärd. Nordiska ministerrådet finansierar satsningen.

Ministerrådets förhoppning är att samarbeten inte bara ska ske inom hälso- och beteendevetenskap utan att ämnet välfärd ska tolkas brett av de sökande.

För att kunna ansöka om ett startbidrag på upp till 1,5 miljoner danska kronor krävs att minst tre nordiska lärosäten samarbetar, och studenterna som deltar kan komma från hela världen.

Nordic master programme lanserades 2007 som en satsning för att främja högre utbildning i Norden genom att bland annat öka samarbetet mellan nordiska lärosäten och hjälpa studenter att skapa användbara nätverk. Från och med i år är projektet permanent, och administreras av CIMO, finska expertorganisationen på internationell rörlighet och samarbete.