Nytt pris för inspirerande handledare

En bra handledare under praktiken gör stor skillnad för nyutbildade socionomer. Nu ska de bästa handledarna prisas i den första upplagan av Årets VFU-handledare.

Arbetet som socionom kan vara både givande och stressigt. I dag går många studenter direkt från universitet till ansvarstyngda arbeten som socialsekreterare eller biståndshandläggare utan någon längre introduktion. En tuff arbetssituation och hög personalomsättning på många arbetsplatser gör att många riskerar sjukskrivning eller väljer att lämna yrket.

– Det är viktigt att lyfta frågor om praktik och handledning för att se till att studenterna får en bra start på sitt yrkesliv. De ska inte få en så tuff start att de tvingas lämna arbetslivet på en gång. Vi måste diskutera vad som är en bra introduktion och hur man hanterar de utmaningar som branschen innebär, säger Daniel Jarblad, ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

Genom att utse Årets VFU-handledare, handledare för verksamhetsförlagd utbildning, hoppas förbundet bidra till diskussionen – men också premiera de handledare som gjort ett särskilt bra jobb.

– Det handlar om att prisa dem som lyckats inspirera, lotsa in och stötta en students professionella utveckling på ett föredömligt sätt. Vi vill lyfta fram bra förebilder, säger Daniel Jarblad, som är en av samordnarna för evenemanget.

Kandidaterna till utmärkelsen nomineras av studentmedlemmar, men också av representanter från förbundet. Slutkandidaterna bjuds in till evenemanget, som hålls i Stockholm den 24 april. Förutom äran och ett diplom får vinnaren ett pris i form av karriärcoachning hos en av förbundets samarbetspartners.