Nytt program utvecklar ungdomsvården

Statliga ungdomshem testar nytt behandlingsprogram med fokus på behandling dygnet runt.

Det ställs för låga och för få krav på unga på statliga ungdomshem, anser Jürgen Degner, forskare i socialt arbete vid Örebro universitet. Institutionerna använder visserligen evidensbaserade program som KBT, kognitiv beteendeterapi och ART, aggression replacement training, men de är begränsade till några få timmar i veckan och genomsyrar inte resten av verksamheten. 

För att ungdomarna ska få utmaningar hela dagarna har Jürgen Degner och kollegan Lia Ahonen utvecklat ett nytt program, 24/7. Ungdomarna ska utöver KBT och ART få utmaningar inom till exempel skolarbete, social kompetens, matlagning och fritidssysselsättningar. Programmet innehåller även organisatoriskt, ledarskaps- och personalstöd som ska leda till bättre samverkan mellan all behandlande personal på institutionerna.

Statens institutionsstyrelse, SiS, har bidragit med 400 000 kronor för att sjösätta programmet.