Nytt projekt analyserar ojämställda pensioner

Skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner är stora. Ett nytt projekt ska undersöka varför – och vad man kan göra åt det.

Projektet Jämställda pensioner kommer, inom ramen för den pågående pensionsöversynen, att titta på den bakomliggande problematiken som orsakar ojämställdheten, skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande. Det har Pensionsgruppen, som bereder alla politiska förslag om pensionssystemet, beslutat om. 

Bland annat kommer man att kartlägga hur de allmänna pensionernas och tjänstepensionerna bidrar till ojämställdheten, hur effektiva reglerna kring efterlevandeskydd är och hur det fungerar med delad pensionsrätt vid boskillnad.

– Vi har ett problem med stora skillnader mellan mäns och kvinnors pensioner. Det har sin grund i ett ojämställt samhälle och arbetsliv. Kvinnor har lägre löner, arbetar oftare deltid och tar ett större ansvar för barn och hem. Det får stor effekt på pensionen. Med det här projektet tar vi ett helhetsgrepp på frågan, säger Pensionsgruppens ordförande, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.