Nytt samarbete ska lyfta det brottsförebyggande arbetet

Akademikerförbundet SSR och Polisförbundet inleder ett samarbete som ska lyfta det brottsförebyggande arbetet. Syftet är att kartlägga hur en bättre samverkan mellan polis, socialtjänst och andra aktörer kan förebygga brott på ett tidigt stadium. Dessutom ska förbunden sprida goda exempel till fler områden. Det är första gången som de två förbunden samarbetar.

Under våren kommer Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers och Polisförbundets ordförande Lena Nitz att göra gemensamma studiebesök för att lyssna på medlemmarnas erfarenheter av hur samverkan kan förbättras samt identifiera goda exempel som kan spridas till fler områden.

– Minskad brottslighet kräver både fler poliser och ett väl fungerande förebyggande arbete. Här är samverkan mellan socialtjänst, polis och andra aktörer en nyckel. Vi vet också att det finns många goda exempel där socialtjänst och polis samarbetar, som kan spridas till fler områden, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

– Det förebyggande sociala arbetet behöver förstärkas och utvecklas, så att fler människor får möjlighet till ett bättre liv. Ett bra samarbete mellan socialtjänsten, elevhälsan och polisen kan vara av avgörande betydelse. Kunskaperna om det finns, men det behövs också en insikt om värdet av förebyggande arbete på den politiska nivån, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

De första studiebesöken sker hos socialtjänst och polisen på Framtid Stockholm i Järva och i Rosengård i Malmö. För att också knyta an till civilsamhället brottsförebyggande arbete besöks även Fryshusets verksamheter på de två orterna. Under Järvaveckan i Stockholm den 17 juni genomför förbunden ett gemensamt seminarium om brottsförebyggande arbete och hur det kan förbättras.

Kontakt:

Cecilia Axelsson, presschef Akademikerförbundet SSR 070 – 690 44 23

Kristina Mäler, pressekreterare Polisförbundet 070-294 10 30