Nytt treårigt avtal med fokus på bättre löneprocesser

Vision, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har i dag kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka 150 000 anställda i kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag.

Det nya avtalet gäller i tre år, är utan centralt angivna nivåer och är inte uppsägningsbart under avtalsperioden.

− Vi är överens om ett sifferlöst avtal, som gör att parterna tillsammans kan fortsätta utveckla det lokala lönebildningsarbetet. Ett treårigt avtal ger också kommuner, landsting och regioner bra förutsättningar till långsiktig planering, säger Heléne Fritzon, ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation.

 

Avtalet innebär att parterna ska ha ett starkt fokus på den lokala lönebildningsprocessen, för att skapa förutsättningar för en bra löneutveckling över tid.

– Vi ser att vår avtalsmodell varit framgångsrik och därför fortsätter vi att stärka den lokala löneprocessen för att ge medlemmarna större inflytande över sin löneutveckling. Våra medlemmar ska ha ett mänskligt arbetsliv. Det innebär schysta villkor och en lön som speglar skicklighet, kompetens och det viktiga arbete de utför i välfärden, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

– Kommuner och landsting måste bli mer attraktiva som arbetsgivare för akademiker. Då är det avgörande att det går att göra lönekarriär inom yrket. Idag är lönerna starkt sammanpressade för våra medlemsgrupper. Det centrala avtalet ger möjlighet för kommuner och landsting att ta ansvar för en ökad lönespridning och vi kommer att noga följa att det blir verklighet, säger Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR.

SKL, Vision och Akademikerförbundet SSR är överens om ett partsgemensamt arbete som ska stärka det lönepolitiska arbetet med tydlig lönestruktur och ändamålsenlig lönespridning hos lokala arbetsgivare.

 

− Vi vill att arbetsgivarna ska kunna öka lönespridningen genom att premiera goda prestationer. Parterna tar nu ytterligare steg för att främja den lokala lönebildningen genom att tillhandahålla erfarenhetsutbyte och verktyg som tydligt kopplar ihop prestation och lön, säger Sten Nordin, vice ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

 

Ett partsgemensamt arbete ska genomföras för att förebygga ohälsa och därmed minska sjuktalen.

Avtalet gäller från den 1 april 2017 och fram till den 31 mars 2020.

 För ytterligare kommentarer kontakta:

Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070- 746 21 24

Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR, tfn 070-622 39 78

Förhandlingschef Eva-Lotta Nilsson, Vision, tfn 070-584 99 29

Förhandlingschef Markus Furuberg, Akademikerförbundet SSR, tfn 070-817 44 29.

SKL:s Pressjour: 08-452 71 01