Nytt verktyg gör genusskillnader tydliga

Med hjälp av Arbetsmiljöverkets nya digitala verktyg ska jämställdheten på jobbet synliggöras. "I den arbetsmiljö där flest kvinnor jobbar har man inte samma förutsättningar med resurser, tillgång till hjälpmedel och utrustning", säger Tommy Fahlander, arbetsmiljöinspektör på myndigheten.

”Hur många medarbetare har cheferna ansvar för?” och ”hur stor andel av personalen är kvinnor?”, det är några av de frågor som ska besvaras i det nya digitala verktyget från Arbetsmiljöverket. Det riktar sig främst till kommuner, men det kan egentligen användas av alla organisationer som är så pass stora att det går att jämföra två olika verksamheten.

Verktyget har tagits fram i samband med ett projekt som Arbetsmiljöverket driver, Kvinnors arbetsmiljö. Vid en del av projektet gjordes flera tillsynsinsatser i kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet.

– Vi inspekterade hemtjänst och teknisk förvaltning och såg att de inte hade samma förutsättningar och villkor. I den arbetsmiljö där flest kvinnor jobbar hade man inte samma förutsättningar med resurser, tillgång till hjälpmedel och utrustning. Vi såg även att i kvinnodominerade yrken har cheferna fler medarbetare underställda sig. Inom hemtjänsten kunde det variera från 30-60 medarbetare per chef. Samtidigt hade den mansdominerade tekniska förvaltningen sällan mer än 20 medarbetare per chef, säger Tommy Fahlander, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

I samband med att myndigheten var ute och presenterade resultatet från inspektionen så dök frågan upp hur verksamheter kan förbättras med hjälp av resultatet. Det var då idén på ett digitalt verktyg föddes.

Så går det till:

I verktyget fylls tre frågeområden i av respektive verksamhet. Frågeområdena är 1) bemanning, organisation och arbetsmiljö, 2) kommunikation, ledning, styrning, 3) balans mellan krav och resurser i arbetet.

Efter att frågorna besvarats får man ett resultat. Det resultatet diskuteras sedan: Varför ser det ut såhär? Hur kan vi jobba annorlunda? Vad kan förbättras?

– Frågeformuläret bör besvaras av personer med övergripande erfarenhet av hur arbetsplatsen är organiserad, som vet hur ledningsstrukturen ser ut och som kan plocka fram underlag som stämmer överens med hur arbetsplatsen mår. Exempelvis huvudskyddsombud, säger Tommy Fahlander.

Verktyget förväntas vara klart om några veckor och kommer då att finnas på Arbetsmiljöverkets hemsida.

TEXT: Stina Loman, Akademikern