Oacceptabelt med hot och våld i jobbet

Ingen ska behöva stå ut med hot eller våld i sitt arbete. Ändå har var fjärde socialsekreterare utsatts för det under de senaste två åren. Det är oacceptabelt.

Hot och våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Enligt en undersökning som Novus gjort för Akademikerförbundet SSR har 26 procent av de över 3 100 socialsekreterare som intervjuats utsatts för hot eller våld på grund av sitt arbete under de senaste två åren. Till det kommer att 20 procent uppger att närstående utsatts för hot eller våld.

— Det här är en anledning till att socialsekreterare byter jobb: Att man blir sjukskriven och har svårt att komma tillbaka till samma arbetsplats. Så det är självklart att det är allvarligt, säger förbundets professionsstrateg Josefine Johansson till SR Ekot idag.

På frågan om problemet med hot och våld har ökat eller minskat under de senaste två åren svarar 26 procent att det har ökat.

Den höga personalomsättningen i socialtjänsten innebär att säkerhetsarbetet blir svårare. Det är mycket viktigt att säkerställa att alla känner till säkerhetsrutinerna.

— Det är svårare att jobba förebyggande när man hela tiden har nya kolleger och kanske också nya chefer. De som har behov av socialtjänsten hamnar också i en mer utsatt situation när de hela tiden får träffa nya kolleger, säger Josefine Johansson.

Det är arbetsgivaren som har ansvar för att förebygga riskerna för hot och våld på arbetsplatsen. Men undersökningen från Novus visar att knappt hälften, 51 procent, av socialsekreterarna känner sig trygga med att arbetsgivaren gör vad som kan göras för att förebygga hot och våld. Det är en alldeles för låg siffra.

Arbetsbelastningen i socialtjänsten måste minska så att det blir mer stabila arbetsgrupper och rutiner. Och det är av största vikt att polisanmäla alla incidenter.

— Socialtjänsten måste vara tydligt med att det inte är acceptabelt, att man polisanmäler alla hot eller våldssituationer. Att man är tydlig med att man inte får bete sig hur som helst mot sin socialsekreterare, säger Josefine Johansson.

Läs mer i förbundets faktaskrift Hot och våld i arbetslivet.