Obehöriga med läraranställning har rätt till kvalificerat fackligt stöd

Akademikerförbundet SSR och Lärarnas Riksförbund, två stora akademikerförbund inom Saco med tillsammans drygt 160 000 medlemmar, har slutit ett viktigt samarbetsavtal.

Pressmeddelande publicerat på Lärarnas Riksförbund.

UPPDATERAD 

Det nya avtalet syftar till att stärka medlemmarnas intressen och lägger grunden för ett strategiskt samarbete bland annat inom skolans område.

Bakgrunden är en alarmerande lärarbrist. Redan idag saknar drygt 30 000 personer som har läraranställning en lärarexamen. Det är oacceptabelt men på kort sikt så framstår det som utsiktslöst att helt komma till rätta med detta förhållande. Nu är det viktigt att också denna grupp som i många fall har en akademisk examen får en facklig organisering inom ett akademikerförbund.

I fortsättningen kommer därför Lärarnas Riksförbund att rekommendera den som arbetar som lärare utan lärarexamen men med akademisk utbildning att bli medlemmar i Akademikerförbundet SSR.

Lärarnas Riksförbund kommer att svara för avtalsförhandlingar för SSR-medlem med läraranställning och ge facklig service i frågor som rör löne-och anställningsvillkor. Akademikerförbundet SSR kommer att svara för medlemsförmåner och medlemservice och rekommendera SSR-medlem med läraranställning som uppnått behörighet att söka medlemskap i Lärarnas Riksförbund.

- ­­Vi går nu in i ett viktigt samarbete där förbunden kan stärka varandra. För oss är det självklart att obehöriga lärare med akademisk utbildning inom Akademikerförbundet SSR:s rekryteringsområde ska vara med hos oss. Flera av våra medlemmar jobbar delvis till och från som lärare, säger Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR.

- Lärarnas Riksförbund organiserar endast legitimerade och behöriga lärare. Men i den rådande situationen måste vi se till helheten och bidra till att hålla uppe den fackliga organisationsgraden också bland dem som ännu inte blivit legitimerade och behöriga lärare. Vårt samarbete med Akademikerförbundet SSR gör att den som är akademiker lättare kan hitta ett förbund som ger bästa möjliga relevans och för den som väljer att utbilda sig till lärare finns det en enkel väg till Lärarnas Riksförbund, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.