Oförsvarlig nedskärning av Arbetsförmedlingen

Beskedet om att Arbetsförmedlingen vill lägga ner 132 kontor visar hur ogenomtänkt och oförsvarlig den stora budgetnedskärningen är. När staten abdikerar från arbetsmarknadspolitiken i stora delar av landet innebär det i praktiken att ansvaret inte kan tas av någon eftersom stora delar av landet saknar en marknad med fristående aktörer och kommuner inte har förutsättningar eller beredskap för att ta över, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, det största Saco-förbundet på Arbetsförmedlingen.

Förhandlingarna om neddragningen avslutades i oenighet, facken har inte gett klartecken för arbetsgivarens förslag. Eventuellt drivs frågan till centrala förhandlingar.

– En regering ledd av Socialdemokraterna driver nu en politik som hårdast drabbar de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Samtidigt medverkar Centerpartiet till att slå undan benen för att hela Sverige ska leva. Det är en trist utveckling av politiken, säger Heike Erkers.

Arbetsförmedlingen har fram till nu funnits i nästan hela landet och uppdraget har varit att prioritera dem som står längst från arbetsmarknaden. När mer än hälften av kontoren nu läggs ner slår det hårt mot mindre kommuner och mot dem som har störst behov av stöd för att komma ut på arbetsmarknaden.

– Arbetsmarknadspolitiken behöver hela tiden förbättras. Vi ställer oss positiva till att reformera Arbetsförmedlingen och vi tror också att det kan ske i olika driftsformer, även privata. Men det vi ser nu är inte en reformering utan en rasering, säger Heike Erkers.

Enligt Januariavtalet ska fristående aktörer helt ta över uppdraget att matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben. Men i hälften av landet finns det så få fristående aktörer att det inte finns en fungerande marknad för arbetsmarknadsåtgärder.

– Det är avgörande att nedläggningen av Arbetsförmedlingens kontor sker kontrollerat och med säkerställande av att motsvarande kompetens finns hos fristående aktörer på orten. I slutet av 2019 kan det vara så att varken Arbetsförmedlingen eller en fristående aktör kan erbjuda arbetsmarknadstjänster på en rad orter i landet. Det är en oacceptabelt låg ambitionsnivå, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.

– Om det inte finns arbetsförmedlingskontor och inte heller fristående aktörer på en ort måste lagstöd, samverkansformer, finansiering och beredskap finnas för att kommunerna ska kunna ta över ansvar. Inget av det finns idag, säger Heike Erkers.

– Partierna som skrivit under Januariavtalet måste förklara hur deras visioner ska kunna förverkligas med det som nu sker på Arbetsförmedlingen. Om man inte får ihop det måste regeringen avisera stora förändringar såväl i vårändringsbudgeten som i regleringsbrev, säger Heike Erkers.