Ökad press på chefer i socialtjänsten

Arbetssituationen för chefer i socialtjänsten blir allt tuffare. Andelen chefer som säger att de inte har utrymme att arbeta professionellt har fördubblats på mindre än två år. Det visar en ny undersökning som Novus gjort för Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening.

Åtta av tio chefer har också en hög arbetsbelastning och mer än var tredje har ofta svårt att sova på grund av arbetet.

– Det här bekräftar bilden av en socialtjänst i kris och att det är bråttom med politiska åtgärder för att häva krisen, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

Jämfört med Akademikerförbundet SSR:s senaste chefsundersökning i september 2013 har arbetssituationen försämrats påtagligt.

Nästan fyra av tio chefer säger nu att de inte har utrymme att arbeta professionellt någon eller flera gånger i veckan, en fördubbling jämfört med 2013.  Tre av tio chefer uppger att man inte kan leva upp till rättssäkerheten enligt lagens intentioner. Bland de som arbetar med barn och unga är andelen ännu högre, fyra av tio.

– Rättssäkerheten måste kunna garanteras. De som ytterst får betala priset för en socialtjänst i kris är de mest utsatta i samhället, barn och unga som behöver stöd, säger Heike Erkers.

Nästan varannan chef har under det senaste året allvarligt funderat på att söka arbete utanför socialtjänsten. Bland chefer med mycket hög arbetsbelastning överväger sex av tio att sluta.

Personalomsättningen är hög och det är svårt att få erfaren personal att stanna. Inom barn- och ungdomsvården säger varannan chef att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. En följd av rekryteringsproblemen är att bemanningsbolag har blivit allt vanligare. Nästan hälften av cheferna svarar att de har anlitat bemanningsföretag.

– Det kan vara en lösning vid tillfälliga arbetstoppar, men får inte vara ett sätt att permanent klara bemanningen.  Arbetsvillkoren inom socialtjänsten måste vara sådana att personalen väljer att stanna kvar, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR har en längre tid krävt en Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården med åtgärder som ska leda till minskad arbetsbelastning, bättre introduktion i yrket, fler utvecklingsmöjligheter och löner som är i paritet med det kvalificerade arbetet.

Nu har en process kommit igång tillsammans med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, för att genomföra förslagen.

– Vi är glada över att ha fått gehör för att det krävs genomgripande åtgärder för att vända krisen. Men för att de ska bli verklighet krävs det också att kommunpolitikerna tar sitt ansvar och ser till att socialtjänsten får ökade resurser och rimliga arbetsvillkor, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening driver också kravet på en nationell chefsutbildning på avancerad nivå för chefer inom socialtjänsten, något som får starkt stöd i undersökningen. 66 procent av de tillfrågade cheferna anser att en sådan utbildning behövs.
Svensk Chefsförening ingår i Akademikerförbundet SSR och har drygt 7 000 medlemmar.

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR: 070-622 39 78
Cecilia Axelsson, pressekreterare: 070-690 44 23

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar 65 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.