Ökade avsättningar för flexpension bra för hela arbetsmarknaden

Uppgörelsen om nya avtal inom industrin lägger en bra grund för våra fortsatta förhandlingar om avtal för de anställda i kommuner och landsting. Det är särskilt viktigt med fortsatta avsättningar för flexpension, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Fack och arbetsgivare inom industrin blev idag överens om nya avtal som gäller från den  1 april 2017 till och med den 31 mars 2020. Avtalet innehåller löneökningar på 6,0 procent under tre år plus sammanlagt 0,5 procent i avsättningar till flexpension.

– Vi välkomnar uppgörelsen inom industrin, där parterna har levererat ett  resultat som ger förutsättningar för stabilitet på arbetsmarknaden. Det är mycket positivt med en lång avtalsperiod, eftersom det skapar möjlighet för oss att utveckla det lokala partssamarbetet, säger Markus Furuberg.

Utöver löneökningarna innebär industrins normerande avtal ökade avsättningar för flexpension. Ökningen är 0,2 procent för 2017 och 0,3 procent för 2019. Flexpensionen kan användas antingen för att gå ner i arbetstid mot slutet av arbetslivet eller för att höja tjänstepensionen.

– Vi ser flexpensionen som en mycket viktig fråga. Den är nödvändig för att förstärka våra medlemmars pensioner över tid och är något som på sikt behöver införas på hela arbetsmarknaden. De ytterligare avsättningar som parterna inom industrin nu har enats om är ett viktigt steg framåt, säger Markus Furuberg.

Akademikerförbundet SSR och Vision förhandlar just nu med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, om nya avtal för 160 000 anställda i kommuner, landsting och kommunala bolag. Avtalet går ut den 31 mars, men har förlängts eftersom förhandlingar pågår.

 – Den viktigaste frågan för oss är att vi kan teckna avtal som bidrar till att kommuner och landsting kan behålla och rekrytera akademiker, säger Markus Furuberg.