Ökade insatser krävs för ensamkommande barn

Dålig samverkan mellan olika aktörer och brist på resurser leder till att barnens bästa inte alltid sätts i första rummet. Akademikerförbundet SSR lägger i en ny rapport fram 37 skarpa förslag för ett bättre mottagande av ensamkommande barn.

Rapporten bygger på en bred enkät till de av förbundets medlemmar som arbetar med migrationsprocessens olika delar. De finns bland annat inom socialtjänsten och myndigheter som Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

– Våra medlemmar är starkt engagerade i de här frågorna. Det är de som är proffsen och vi tycker att det är viktigt att lyssna på deras åsikter och förslag till förbättringar, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Några av förslagen som förs fram i rapporten är ökad tillgång till traumabehandling och ett mer individuellt anpassat boende, bland annat behövs det fler familjehem.

– Vi ser också att det behövs ökade resurser, både personellt och för en högre kvalitet på insatserna. Det är pengar som är en viktig investering för framtiden. Socialtjänsten drar ett tungt lass och det behövs fler socialsekreterare. Men för att kunna rekrytera måste kommunerna erbjuda bättre löner och villkor, säger Heike Erkers.

Rapporten presenteras vid ett seminarium i Stockholm idag med barnminister Åsa Regnér, Barnombudsman Fredrik Malmberg, Per-Arne Andersson från Sveriges Kommuner och Landsting samt Heike Erkers.

Seminariet kan följas direkt eller i efterhand på förbundets webb akademssr.se.