Ökande barnfattigdom i Sverige

Nästan ett av fem barn i Sverige lever i relativ fattigdom, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån. Det är en ökning med fem procentenheter på sex år – och ett nytt rekord i barnfattigdom.

Totalt handlar det om 385 000 barn och ungdomar, som 2013 levde i familjer där den disponibla inkomsten är mindre än 60 procent av den svenska medianinkomsten, skriver Dagens Arena som gått igenom statistiken. Siffran motsvarar 18 procent av alla svenskar under 19 år, och är den högsta som SCB någonsin uppmätt.

Hårdast drabbas barn till ensamstående mammor – där motsvarande siffra är 42 procent – och barn vars föräldrar är födda utomlands. Arbetslöshet i kombination med  att bidrag och sociala ersättningar sänks eller inte hängt med resten i löneutvecklingen är de största problemen, skriver Kent Werne för Dagens Arena.

Samtidigt uppges det att den absoluta fattigdomen slutat minska, vilket var trenden fram till 2007.