Ökande väntetider för asylsökande

Väntetiden för ett asylbeslut väntas fördubblas i år och det ökande antalet ärenden väger tungt på Migrationsverkets handläggare, rapporterar Ekot.

Många asylsökande får i dag vänta ett halvår innan asylutredningen påbörjas, jämfört med bara tre veckor för ett år sedan, berättar handläggaren Johanna Jerlehad för Ekot. Till det kommer själva utredningen och väntan på beslut, vilket gör att den totala väntetiden enligt Migrationsverkets egna siffror landar på omkring tio månader. Det är en fördubbling jämfört med 2014.

För verkets handläggare är situationen pressad. Johanna Jerlehad handhar omkring 200 ärenden och utreder tre eller fyra personer i veckan.