Ökat medlemsantal för 64:e året!

Akademikerförbundet SSR har ökat sitt medlemsantal varje år sedan vi bildades. 2022 ökade vi med 1 500 medlemmar. Vid årsskiftet hade vi 76 777 medlemmar, en total ökning med 1,9%. Av de som valt att gå med i Akademikerförbundet SSR under året är 72 procent 39 år eller yngre.

-    Vi är stolta över de starka medlemssiffrorna. Det är hårt arbete som ligger bakom framgångarna. Det är tack vare våra lokala förtroendevalda, vårt dagliga fackliga arbete och vårt starka politiska påverkansarbete som vi ökar, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR.

-    Sedan 2012 har antalet yrkesverksamma medlemmar ökat med hela 33 procent och det gör att vi är ett av de fackförbund som står starkast inför framtiden, säger Lars Holmblad förbundsdirektör Akademikerförbundet SSR

Vi hade vid årsskiftet 62 591 yrkesverksamma medlemmar, resterande är studenter och pensionärer.