Per-Olof har lämnat oss

Per-Olof Kristenson, Socionomens grundare, har avlidit. Han blev 67 år gammal.

Per-Olof Kristenson startade flera tidskrifter under 1980-talet och såg till att socionomer och forskare i socialt arbete världen över kunde mötas i ett rymligt, offentligt tidskriftsrum. De prisbelönta systertidningarna Socionomen (1987) och International Journal of Social Welfare har överlevt som prenumererade, oberoende tidskrifter i olika genrer, vilka vi haft förmånen att driva vidare.

Driften att utveckla det sociala kunskapsutbytet gjorde Per-Olof okuvlig. Orädd knöt han de nödvändiga kontakter som krävdes och tog okända områden i besittning. Aldrig i egensyfte utan i det sociala arbetets och vetenskapens tjänst. Människor slöt upp runt honom, såväl beslutsfattare som medarbetare, och Per-Olof öppnade dörrar både för sig själv och andra.

Han förlöste socionomernas diskussioner bortom den konkreta handläggningen. Hur kunde det sociala arbetet förändra samhället och vad kunde det erbjuda människorna? Många kastade sig in i Socionomens debatt som provocerade, utmanade och skapade möjligheter för hela socialarbetarsverige. Socionomen skakade om hela det sociala arbetets hierarkiska grund och ledde in yrkeskåren på en kunskapsinriktad bana.

Efter hand öppnade Per-Olof gränserna för internationaliseringen av det sociala arbetet. Först ut var tidskriften Nordisk sosialt arbeid (1981), därefter Scandinavian Journal of Social Welfare (1991) som några år senare bytte namn till International Journal of Social Welfare (IJSW). Förhandlingar med olika internationella förlag startade och doktoranderna nådde ut i världen med utsikt om en vetenskaplig artikelproduktion på engelska. IJSW är nu etablerad som en av värIdens tio främsta socialpolitiska vetenskapliga tidskrifter. I styrelsen finns UC Berkeley representerad, en av världens mest ledande institutioner för socialt arbete, och Per-Olof har suttit med som Special Consult.

Hela tiden har Per-Olof förankrat tidskrifterna genom engagemanget från ägaren Akademikerförbundet SSR. Förbundet och Socialhögskolan äger IJSW tillsammans med förlaget.

I år fyller Socionomen och IJSW 30 år och forskning i socialt arbete 40 år. Per-Olof Kristenson har på ett avgörande sätt lagt den publicistiska grunden för det sociala arbetet och dess forskning, vilket är förutsättningen för ämnets utveckling. 

Lena Engelmark, chefredaktör för Tidskriften Socionomen
Sven Hessle, Ph D Professor Emeritus of Social Work, fd chefredaktör för tidskriften International Journal of Social Welfare