Om att försvara mänskliga rättigheter i Colombia

Socialarbetaren Gladys Macias arbetar med ett fall av sexuellt utnyttjade minderåriga i Colombia. Genom internationellt stöd kan Gladys bättre synliggöra och stödja de utsatta.

Förbundets Solidaritetsfond stöder utvecklingsprojekt både genom långsiktigt partnersamarbete med organisationer i olika delar av världen och genom stöd till organisationer som själva driver projekt. Solidaritetsfonden har under några år stött Kristna Fredsrörelsens arbete för människorättsförsvarare i Mexico, Colombia och Guatemala. Här följer ett urdrag ur deras rapport från Colombia.

"Totalt sett har Kristna Fredsrörelsen bidrag till skydd för nästan 300 människorättsförsvarare genom metoden internationell medföljning. Arbetet handlar om att synliggöra den internationella närvaron samt strategisk kommunikation och påverkan mot nationella och internationella aktörer och myndigheter för att stärka utkrävandet av deras ansvar och skyldighet att främja och skydda människorättsförsvarare  i deras arbete. Kristna Fredsrörelsen arbetar också med att stärka människorättsförsvarares  och organisationers kapacitet att skydda sig själva."

"Ett exempel på vad Kristna Fredsrörelsens verksamhet har bidragit med gäller Gladys Macias, socialarbetare som arbetar med ett fall gällande offer för sexuellt utnyttjade minderåriga i Colombia. Kristna Fredsrörelsen har medföljt Gladys i syfte att visa stöd i ett symboliskt fall gällande sexuellt utnyttjande av minderåriga av väpnade aktörer. Rättsprocessen har inneburit att flera nyckelpersoner åtalats och fängslat och varit ett viktigt steg inom ramen för övergångsrättvisa i landet gällande sanning, gottgörelse och rättvisa. 

De lokala myndigheterna, bland annat ombudsmannaenheten och åklagarämbetet, har lovat att verka för garantier för icke-repetition eftersom detta är ett fall som inneburit mycket stigmatisering och det fortfarande finns aktörer i samhället som vill förhindra en upprättelse genom att hota och skrämma offren och de som stödjer dem. Därför har medföljningen varit avgörande för att bidra till att synliggöra och stödja offren för övergreppen och deras familjer för att de ska kunna fortsätta sina liv utan rädsla och skräck.

Under en medföljning kunde Gladys Macia själv se att den internationella närvaron haft en inverkan i rättegångsprocessen och som stöd för offren och hon konstaterade att myndigheternas behandling var mycket bättre än vad de (offren) är vana vid."