Om detta får vi inte tiga

En man står med händerna på en kvinnas axlar. Kvinnan tittar bakåt med ett obekvämt uttryck.

Sexism handlar om hot, våld, förtryck. Och hat. Men mest handlar det om makt: Att ha makt och känslan av att förlora densamma. Vad alltför många inte verkar förstå är att sexism inte har med etnicitet att göra.

Inte ens en månad har gått av 2016 och sexismens fula tryne har verkligen gjort sig synligt. Män känner sig hotade, kvinnor likaså. Det kanske är för tidigt att sätta rubriken på året som sådant, men starten har kommit att handla mycket om sexism och etnicitet. Hela världen har förfärats över händelserna i Köln, och sedan har det kommit att handla om jämförbara lokala händelser där kvinnor utsätts för övergrepp av män. Alltid samma upplägg, men platserna varierar alltifrån Stockholm till Soweto.

Sexism är verkligen ingen ny företeelse och jag kan känna en viss glädje över att ämnet i sig uppmärksammas så brett, inte bara här hemma i Sverige. Jag tillbringade julledigheten i Sydafrika, och också där pratades om sexism och våld i hemmet. Det är mest kvinnor som drabbas, även om det finns undantag. Det positiva i allt detta är att analysen verkar vara densamma i båda hemisfärerna: det handlar om makt. Lösningarna verkar också vara ganska likartade. Det handlar primärt inte om en fråga för kvinnor. Det handlar om att män i högre utsträckning ska ta ett större ansvar för sina handlingar – och markera mot andra män. Det handlar inte om etnicitet. Det handlar rent krasst om män som tar sig rätten att sexuellt ofreda, våldta eller misshandla kvinnor i sin omgivning.

Sittandes 1 000 mil bort tappade jag hakan över den enögda svenska ”lösningen” som från början kom att handla om att så kallade etniskt svenska män kastade sig fram för att skydda de lika så kallade etniska svenska kvinnorna. Och att männen från Mellanöstern var det stora hotet. För alla. Kulturkortet och den enkla lösningen som så många SD-anhängare och andra rasister söker beskriver EXPO:s Daniel Poohl så bra i sin krönika.

Sexuella trakasserier på jobbet

Det är lätt att bli efterklok, men jag har en bestämd känsla av att antalet frågor i SSR Direkt under hösten 2015 kom att handla en hel del om sexuella trakasserier och män som betedde sig svinigt (inte bara på julfesterna i december) på jobbet. En kollega bekräftade den tanken häromdagen när han frågade om det inte blivit fler ärenden på temat sexuella trakasserier. Han hade tre ärenden, varav en våldtäkt som genomförts på arbetsplatsen, som var aktuella i nuet. Jag vill inte tro att männen beter sig värre eller sexuellt ofredar kvinnor oftare jämfört med tidigare – men att båda män och kvinnor pratar mer om det nu.  Och att det finns en ökad vilja att anmäla, prata om och göra mäns handlingar mer synliga. Det här får inte sopas under mattan – oavsett om det sker på jobbet, på krogen, i idrottssammanhang eller ute på offentlig plats. Jag vill verkligen tro att de som utsätts, och tidigare har utsatts, ska få styrka att prata.
Inte tiga.

Vi har gott om män i detta land som är mansgrisar, manschauvinister, kvinnoförtryckare, machomän och bufflar. Sexister kort och gott. Oavsett om de är födda och uppvuxna i Jönköping eller i Jeddah, Luleå eller Luanda. En del är fullständigt medvetna om sina handlingar, andra helt förblindade av sin egen makt och upplevda rätt – och därmed också fria från skuld enligt dem själva. Att olika måttstockar gäller för män och kvinnor på jobbet och i politiken, det är vida känt sedan innan. Se bara på presidentvalskandidaten och übersexisten Donald Trump. Får den mannen svära presidenteden i november? I en värld full av mansgrisar är allt möjligt.

Normer kring maskulinitet

Oavsett synen på kvinnor och män kan vi lätt konstatera att det är män som oftare tar till våld, där också mycket handlar om förväntningar på män och normer kring maskulinitet. Det betyder inte att alla kvinnor är änglar, men kvinnor har att förhålla sig till mans- och maskulinitetsnormer lika mycket som männen. Det gör att pudelns kärna ligger någonstans i de förväntningar/krav som finns i relationen mellan män och kvinnor. Förväntningar och krav som reproduceras om och om igen av oss alla på ett eller annat sätt.

Nyhetssajten Huffpost har gjort två olika videkollage där de sammanställt 48 sexistiska kommentarer som män respektive kvinnor utsätts för under hela sin livstid. Vi behöver bredda paletten för både män och kvinnor. Det handlar om att få vara den du är, snarare än den du förväntas vara. Idealen skapar vi själva och de unga som önskar bryta med de gamla unkna idealen måste få stöd och uppmuntran på vägen till att bli den som de själva vill vara. Sexismen genomsyrar hela vårt samhälle, att då påstå att det i grunden handlar om etnicitet är så dumt att klockorna stannar.

Om detta får vi inte tiga.