Öppenhet ger bättre arbetsplatser

Mellan 2015 och 2016 sade 38 procent av socialsekreterarna i Wanja Astviks studie upp sig från sina jobb. Det krävs öppenhet och dialog om vi vill skapa en socialtjänst där folk vill stanna kvar, säger hon.

I dag möttes representanter för fackförbunden Akademikerförbundet SSR och Vision, regeringen, universiteten och yrkesutövare under flaggen Momentum. Temat var den sociala barn- och ungdomsvården, som de senaste åren hamnat under allt högre press. Bland dem Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, och Wanja Astvik, forskare i arbetspsykologi vid Stockholms universitet.

Wanja Astvik, som har följt och granskat socialsekreterarnas arbetssituation under många år, lyfte vikten av öppenhet och dialog.

– Öppenhet och dialog i organisationerna är otroligt viktigt för att känna trivsel med sitt jobb eller gilla den organisationen man är i. Samtidigt kunde jag visa att det ser ganska dåligt ut med öppenheten i verksamheterna och det är något man måste ta på största allvar. Det handlar om normer och kultur i organisationen, säger hon.