Öppet brev: Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Det humanitära lidandet i Afghanistan är omfattande. Sverige har en moralisk skyldighet att inte bidra till att öka det genom att utvisa människor dit. Det skriver Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers i ett öppet brev till migrationsminister Heléne Fritzon och Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

– Vi menar att de som nu demonstrerar i Stockholm för att asylsökande med afghanskt medborgarskap ska slippa utvisas till Afghanistan framför ett krav som är väl förenligt med svensk lag och internationella åtaganden, skriver Heike Erkers och förbundets samhällspolitiska chef Ursula Berge i det öppna brevet.

Utlänningslagen medger att omprövning av utvisningar kan göras om nya försvårande omständigheter framkommer, framhåller Heike Erkers och Ursula Berge. För tio dagar sedan förnyade också Sveriges ambassad i Kabul sin avrådan från alla resor till Afghanistan med hänvisning till ett allvarligt försämrat säkerhetsläge och att ”oroligheter förekommer av och till i stora delar av landet”.

– Det är alltså för farligt för svenskar att resa till Afghanistan. Ändå utvisas unga människor dit, människor som har sökt sig till Sverige med hopp om ett liv i fred och trygghet. Det är inte värdigt vårt land och står i bjärt kontrast till de humanistiska värden som Sverige så ofta varit en stark förkämpe för, säger Heike Erkers.

Migrationsverket uppmanas i det öppna brevet att införa en tillfällig inhibition av utvisningar till Afghanistan i avvaktan på en ny rättslig bedömning av säkerhetsläget. Regeringen uppmanas att se över Utlänningslagen för att tydliggöra när verkställighetshinder föreligger.

Akademikerförbundet SSR har tidigare skrivit under uppropet #vistårinteut med krav på bland annat amnesti för alla barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

– Vi står för ett Öppet Sverige och har tagit ställning för att de som har asylskäl bör få permanent uppehållstillstånd. All erfarenhet och forskning stödjer att det är det som bäst främjar integration och etablering. Vi värnar asylrätten och det innebär också att de som har fått avslag måste lämna landet, men att genomföra utvisningar till Afghanistan idag är inte försvarbart, utan måste stoppas omedelbart, säger Heike Erkers.