Öppet brev till Malmös kommunalråd

Malmö stads krisledningsnämnd måste träda in och verksamheten för ensamkommande flyktingbarn som nu drivs på tillfällig basis måste permanentas. Det skriver Akademikerförbundet SSR i Malmö i ett öppet brev till de socialdemokratiska kommunalråden Katrin Stjernfeldt Jammeh och Carina Nilsson i Malmö. Arbetssituationen för den sociala verksamheten i stort tas också upp i brevet.

Styrelsen för Akademikerförbundet SSR i Malmö skickade i fredags ett öppet brev till de två kommunalråden med anledning av situationen för de medlemmar som arbetar med ensamkommande flyktingbarn, men även för alla medlemmar inom socialt arbete i Malmö. "Det går att trolla med knäna till en viss gräns, men sedan behöver andra åtgärder och de åtgärderna är politiska", understryker styrelsen i ett utskick till medlemmarna.

Här är hela det öppna brevet:

Extraordinär situation kräver politiskt ansvarstagande

Under de senaste dagarna har situationen för våra medlemmar som arbetar med ensamkommande barn i Malmö stad uppmärksammats. Vi har från fackligt håll larmat under lång tid om att situationen varit ohållbar och att åtgärder måste vidtas. Begrepp som barnperspektiv, rättssäkerhet eller god arbetsmiljö känns tyvärr avlägsna. Nu försöker förvaltningen trolla med knäna i en akut situation. I stort sett allt förebyggande arbete pausas och istället beordras personalen att arbeta med andra arbetsuppgifter. Detta samtidigt som det har sprängts ett antal handgranater i Malmö och det talas om vikten av att arbeta förebyggande och stödja polisen i det trygghetsskapande arbetet. Det går inte ihop!

Vi välkomnar att kommunledningen är tydlig gentemot övriga kommuner och Migrationsverket om att detta inte enbart är en fråga för Malmö stad och att ansvaret måste delas. Men som ansvariga politiker kan ni inte ducka för de faktiska förhållanden som nu råder. Staden har ett ansvar för att se till att arbetsmiljön för våra medlemmar är god och säker.  

För tillfället råder en extraordinär situation. Akademikerförbundet SSR har därför nyligen framställt ett krav på att stadens krisledningsnämnd ska träda in. Det behöver ske i ett läge där ansvaret är för tungt att hantera för en enskild förvaltning.

En nödvändig förändring är att verksamheten för ensamkommande barn övergår till att vara permanent och inte som nu är tillfällig - år efter år. Det är något som påverkar arbetsvillkor och arbetsmiljö negativt. Chefer och medarbetare måste få möjlighet att planera och bedriva verksamheten långsiktigt och hållbart.

Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ligger utanför den ordinarie socialtjänsten i Malmö, men problemen är de samma över hela linjen. Systemen är inte i balans och det finns inte en rimlighet mellan resurser och förutsättningar. En verksamhet med stora lagkrav och med uppdrag att ta hand om samhällets mest utsatta kan inte befinna sig i ständig kris!

De sociala verksamheterna i staden är generellt underfinansierade, både i stadsområdena och på sociala resursförvaltningen. Ett grundkrav är att bemanningen är tillräcklig. Siffror från Socialstyrelsens Öppna jämförelser visar att Malmö ligger lågt i antalet handläggare per barn jämfört med Göteborg och jämfört med landet som helhet. Detta bör ställas i relation till att Malmö har Sveriges högsta barnfattigdom och en hög andel barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd.

Arbetsmiljöverket skriver i sin pågående granskning av arbetsmiljön för socialsekreterare i Malmö att arbetsbelastningen är så hög att den allvarligt riskerar att leda till ohälsa för personalen. Medarbetarna sliter hårt för att kunna utföra ett socialt arbete med hög kvalitet. Men så länge det inte finns någon rimlig balans mellan de krav som ställs i verksamheterna och de förutsättningar som ges kommer problemen att fortsätta. Under tiden håller alla tummarna för att det inte ska hända något riktigt allvarligt. Men om olyckan är framme finns det ingen ansvarig som kan säga att de inte visste. Ni har ett ansvar, vi hoppas att ni är beredda att ta det.

 

Styrelsen för Akademikerförbundet SSR i Malmö genom ordförande Katrin Skatt Gåvertsson och huvudskyddsombud Hanna Ljungberg.