Öppet Sverige i Almedalen

I snart två år har Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers tillsammans med Özz Nûjen rest runt i landet med Öppet Sverige-turnén. I sommar tar vi turnén till Almedalen – och står upp mot rasism och främlingsfientlighet!

I sommar tar vi turnén till politikerveckan i Almedalen. Nu mer än någonsin är det viktigt att markera att vi som förbund står upp för ett demokratiskt Sverige öppet för alla. Det är en fråga som dagligen berör många – och inte minst många av våra medlemmar i deras arbete i kommuner, på myndigheter, privata företag eller på annat sätt. Våra studenter har aktivt drivit frågan om att den högre utbildningen både kan och bör vara en plattform för integration.

Öppet Sverige är också samlingsnamnet för en mängd aktiviteter och projekt som vi drivit för att lyfta integrations- och likabehandlingsfrågor. Vi har fått snabbspåren för samhällsvetare och etableringsmedlemskap för nyanlända som kan ge värdefulla nätverk och kunskaper för den som är ny i vårt land, vi reagerar på politiska beslut som försämrar möjligheten till en snabb etablering och tillsammans med medlemmar och förtroendevalda i hela Sverige demonstrerade vi mot utvisningen av ensamkommande barn på rättsosäkra grunder.

Viktigast av allt är ändå att förbundet vilar på tydliga stadgar: ”de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.” Det förpliktigar!

Är du i Visby den 5 juli är du välkommen till Kallbadhuset klockan 14.30 för att tillsammans visa att vi står upp för ett Öppet Sverige.

Tid och plats

Tid: 5/7, klockan 14.30
Plats: Kallis/Kallbadhuset i Visby

Anmälan

Ingen anmälan behövs! Det är bara att dyka upp så länge det finns plats.