Öppna dina kuvert!

Nu börjar färgglada kuvert med viktig information dimpa ner i våra brevlådor. Låt dem inte samla damm på hallmattan, utan ta chansen och se hur du kan få en ännu bättre pension.

Redan i mitten av februari gick de första orange kuverten ut från Pensionsmyndigheten med information om den allmäna pensionen. Som grädde på moset kommer sedan de röda kuverten från Collectum med besked om hur mycket ITP-tjänstepension man tjänat in om man arbetat hos en privat arbetsgivare med kollektivavtal om ITP. När dina kuvert kommer  – öppna dem och ta fasta på våra tips för att du ska få en ännu bättre pension.

Vad ska jag hålla utkik efter i kuvertet?

Innehållet i kuvertet ser lite olika ut beroende på hur gammal du är och om du har ITP 1 eller ITP 2. På Collectums hemsida kan du hitta mer information om hur du läser ditt röda kuvert.

Till dig som är yngre

Ta chansen redan som ung - nu har du bäst möjlighet att få din pension att växa. Ta hjälp av PTK Rådgivningstjänst för att placera både din premiepension (orangea kuvertet) och din tjänstepension ITP (röda kuvertet).

Till dig som är mitt i livet

Hur ser din familjesituation ut? Är du singel, nybliven sambo, småbarnsförälder eller nyligen separerad? Trots namnet innehåller tjänstepensionen ITP inte bara tjänstepension utan även sjukförsäkring och livförsäkring. PTK Rådgivningstjänst hjälper dig att ta reda på vilket skydd för sjukdom och efterlevande du behöver och hur du ska placera din premiepension (orangea kuvertet) och tjänstepension ITP (röda kuvertet).

Till dig som fyllt 55 år

Intresset för pension brukar öka med åldern. Ditt kuvert från Collectum är därför fylligare med tips om vad du ska tänka på inför pensioneringen. Gör en prognos på minpension.se där du får en samlad bild av din framtida pension – allmän pension, tjänstepension från olika arbetsgivare både offentliga och privata och om du har ett privat pensionssparande. Se över efterlevandeskyddet om barnen flyttat hemifrån och försörjer sig själva. På PTK Rådgivningstjänst får du hjälp att anpassa skyddet efter dina behov. Fundera i god tid över vad just du vill göra när du lämnar arbetslivet. Din pension ska ju räcka till det du helst vill göra.