Osäker signalpolitik som ger merjobb i framtiden

Ingen vet om regeringens nya asylpolitik kommer att minska antalet människor som flyr till Sverige. Det som är säkert är att det kommer att leda till mer jobb för Migrationsverket och landets kommuner på lång sikt och mer lidande för nyanlända.

Runt om i landet hoppas anställda inom kommuner och Migrationsverket att tisdagens nya asylpolitik ska vara en tillräckligt stark signal för att färre människor ska söka ett nytt liv i Sverige. Att det inte längre ska behövas mässhallar för att registrera asylsökande, att boenden inte ska vara överfulla, att det ska bli ett andrum så att man som anställd kan gå hem när arbetsdagen är slut. Även om man ogillar förslaget så finns det så klart ett behov av att se ett slut på den ohållbara arbetssituation som många är i. Sanningen är att ingen vet om regeringens förslag kommer ha den effekten. Det vi vet är att det på längre sikt kommer att innebära mer jobb för många av våra medlemmar.

Sverige införde permanenta uppehållstillstånd för att minska all den administration som tillfälliga uppehållstillstånd medför. Istället för att Migrationsverket fattar ett beslut ska nya ansökningar lämnas in varje eller var tredje år. En signal som kanske ger en lättnad på kort sikt men mer arbete och resurser på lång sikt.

25-30 % av dem som nu flyr till Sverige har en akademisk utbildning och vi har ett stort behov av deras kompetens som samhällsvetare, lärare och läkare. Med ett tillfälligt uppehållstillstånd kan de inte komplettera sin utbildning och studera med studielån. Eftersom det krävs en inkomst man kan leva på för att få sitt uppehållstillstånd förlängt kommer de att försöka få arbeten de är överkvalificerade för och Sverige går miste om kunskap som vi så väl behöver.

Varken ensamkommandebarn eller barn som kommer med sina föräldrar ska ges permanenta uppehållstillstånd. Medicinska åldersbestämningar ska återinföras trots att de avskaffades för att de inte fungerade. Regeringen vill att de ska fungera om inte för att bestämma ålder så som en signal. Men det är inte en signal som gör arbetet med ensamkommande barn lättare i ett längre perspektiv. Att år från år få veta om man ska få vara kvar är svårt att kombinera med en lyckad skolgång och en plan för vad man vill jobba med i framtiden. Samtidigt säger regeringen att principen om barnets bästa ska vara fortsatt tillämplig och barnkonventionen ska bli svensk lag.

Bara de som får flyktingstatus och ansöker om familjeåterförening inom tre månader ska kunna beviljas det utan försörjningskrav. Alternativt skyddsbehövande, vilket de flesta från Syrien är, ska inte ha rätt till familjeåterförening. Att inte få återförenas med sina närmaste är ju en oerhört kraftig signal. Det är också en signal som uppmanar hela familjer att sätta sig i båtar över medelhavet istället för att mannen i familjen flyr först medan resten av familjen är kvar i ett flyktingläger och kommer senare med flyg. Den som inte kan återförenas med sin familj påverkas naturligtvis av det. Det är svårare att lära sig ett nytt språk och anpassa sig till ett nytt land när man hela tiden oroar sig för hur ens nära har det och hur man ska kunna leva tillsammans igen.

Men krävs det inte drastiska åtgärder när situationen är ohållbar?

Jo men åtgärder som vi vet underlättar på kort sikt.

Alla kommuner tar fortfarande inte sitt ansvar för att ta emot ensamkommande barn även om de är skyldiga till det. De säger helt enkelt nej. Barn blir kvar i ankomstkommuner som Malmö, Mölndal eller Solna utan att kunna börja skolan, utan att veta när de ska komma vidare. Samtidigt ökar det på belastningen i ankomstkommunerna som behöver kunna skicka barn vidare för att kunna ta emot nya barn. Det behövs kännbara åtgärder för de kommuner som fortsätter att säga nej.

Upphäv möjligheten att överklaga och inhibera asylboenden. 5000 platser står tomma idag och väntar på att mål ska komma upp i högre instans.

Gör undantag för krav på bygglov så att de två anstalter i Skåne som står färdiga att ta emot drygt 1000 personer kan börja göra det och uppvärmda tält kan sättas upp.

Andra myndigheter har erbjudit Migrationsverket sin personal och fått svaret att man bara vill ha hjälp på kvällar och helger. Detta har fått till följd att erbjudandet dragits tillbaka. Med ett alternativ som även innehåller dagtjänstgöring skulle Migrationsverkets personal kunna få avlösning.

Kommunerna kan ingå partnerskap med ideella organisationer för att driva boenden och andra verksamheter för ensamkommande barn så att arbetet med att ge barnen en bra start i Sverige kan spridas på fler.

Det finns mycket mer vi kan göra som underlättar den ohållbara situation som många kommuner är i och som ger bättre förutsättningar för nyanlända och personal på lång sikt, utan att helt urholka asylrätten.