Österåker satsar på socialsekreterare

Österåker vill få fler socialsekreterare, LSS-handläggare och biståndshandläggare att stanna kvar i kommunen. Därför inför man en lönetrappa för socionomer, rapporterar SVT ABC.

Personalomsättningen inom yrkesgrupperna har ökat påtagligt under de senare åren. Genom att införa en lönetrappa vill kommunen uppmuntra anställda att stanna kvar. Enligt trappan ska en anställd som jobbat med samma uppgifter under två år få ett lönepåslag med 2000 kr, och med ytterligare 2000 kr efter det fjärde året. 

För socialsekreterare med ansvar för barnavårdsutredningar blir höjningen ännu högre - 3.000 kronor efter det fjärde året. 

Lönetrappan, som gäller från januari 2015, är ett resultat av sex månaders samarbete mellan chefer och fackliga representanter.

– Det behövs struktursatsningar på lönerna, och det här är ett sätt att göra det på. Ska man ha erfarna medarbetare måste man göra något för att behålla dem, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.