Otrygga jobb grogrund för sextrakasserier

Det borde vara en självklarhet att de som arbetar på medborgarnas uppdrag ska ha trygga villkor och arbetsplatser fria från sexuella trakasserier och övergrepp. Det skriver Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers tillsammans med tre andra förbundsordförande i SvD.

 

Utsatthet och osäkerhet kring den egna positionen på arbetsplatsen gör att kvinnor känner sig tvingade att tiga om övergrepp och trakasserier. Detta visar många av de vittnesmål som framkommit i branschuppropen kring #metoo.

Otrygga anställningsvillkor blir en grogrund för sexuella trakasserier. Siffror från LO och SCB visar att visstidsanställda kvinnor är allra mest utsatta för sexuella trakasserier och maktmissbruk på arbetsplatsen. Det är också bland kvinnor som ohälsan är som störst. För oss är det tydligt att en av de viktigaste åtgärderna för att komma tillrätta med trakasserier och kränkningar på våra arbetsplatser är att värna anställningstryggheten.

Vi representerar de fackförbund som organiserar Sveriges offentliganställda. Våra 790 000 medlemmar arbetar i välfärd och samhällsservice och många gör det under allt för osäkra villkor. År 2016 hade 43 procent av barnskötarna och 32 procent av undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen en tidsbegränsad anställning. Inom Statens Institutionsstyrelse och Kriminalvården har var tredje en osäker anställning. Samma siffror gäller för många universitet och högskolor, där visstidsanställningar kan staplas år efter år.

Den som utsätts för sexuella trakasserier är extra sårbar om det finns en otrygg anställning i botten. Få vågar lyfta trakasserier eller andra arbetsmiljöproblem om risken att uppfattas som besvärlig och obekväm också påverkar möjligheten till fortsatt anställning eller timmar i nästa schema. Timvikarier, visstidsanställda och inhyrda är också sällan med på personaldagar och utbildningar där värdegrund, styrdokument och policyer kring arbetsmiljö och diskriminering tas upp. Det gör att de riskerar att missa information om vilka deras rättigheter är och vart de ska vända sig om de blir utsatta för trakasserier.

Korta anställningar och en liten värld där nästa anställning bygger på kontakter skapar hierarkier där förövare kan utnyttja sin makt och hota med att förstöra offrets rykte om denne berättar. Många visstidsanställningar skapar också tysta arbetsplatser där få vågar säga ifrån, varken den utsatte eller kollegor. Otryggheten skapar en arbetsmiljö som möjliggör övergrepp och trakasserier. Bland våra egna medlemmar ser vi ofta att "problemet löser sig" genom att offrets anställning går ut och denne går vidare till en annan arbetsplats. På så sätt slipper arbetsgivaren undan att ta itu både med den aktuella händelsen och den arbetsmiljö och jargong som ligger bakom.

 De verksamheter där våra medlemmar arbetar är ofta styrda av politiker och drivs av offentliga medel. Vi tycker att det ska vara en självklarhet att de som arbetar på medborgarnas uppdrag och med vårt samhälles kärnuppgifter ska ha trygga anställningsvillkor och arbetsplatser som är fria från sexuella trakasserier och övergrepp. Offentliga arbetsgivare borde vara ett föredöme vad gäller trygga anställningar.

Vi vill att regeringen och oppositionspartierna som huvudmän för statlig och kommunal verksamhet tar sitt ansvar för att minska visstidsanställningarna inom vår sektor. Trygga anställningar ska vara norm och de särregleringar som gör det möjligt för arbetsgivaren att stapla visstidsanställningar bör avskaffas. Det är ett första steg för att värna tryggheten på arbetsmarknaden. Vi vill också se ett tydligare krav från regeringens sida att offentliga arbetsgivare ska rapportera och följa upp visstidsanställningarna. Öppna arbetsplatser med trygga anställda är en förutsättning för att kunna bryta tystnaden och få ett mer effektivt arbete mot sexuella trakasserier.

Tobias Baudin
förbundsordförande, Kommunal

Britta Lejon
förbundsordförande, Fackförbundet ST

Heike Erkers
förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR

Valle Karlsson
förbundsordförande, Seko