Otryggt anställningsklimat ger sämre hälsa

Vårt välmående påverkas inte bara av om vår egen anställningssituation är trygg eller inte. Om det finns ett klimat av otrygga anställningar kan det få alla på jobbet att må sämre.

En otrygg stämning på arbetsplatsen kan ge oss sämre hälsa. Det visar en ny studie från Stockholms universitet. I undersökningen har man studerat hur ett otryggt anställningsklimat påverkar oss. Forskarna definierar ett sådant klimat som en miljö där man kollektivt oroar sig för att något ska hända med ens jobb – antingen att man kommer att förlora jobbet eller att innehållet kommer att förändras genom att man förlorar arbetsuppgifter man tycker om eller får försämrade karriärmöjligheter.

Studien visar att ett otryggt klimat på jobbet är förknippat med sämre självskattad hälsa och fler symtom på utbrändhet. Den som kontinuerligt befinner sig i en sådan stämning upplever både högre krav i arbetet och en högre grad av konflikt mellan arbete och övrig tid.

– Det mest konkreta är att det stjäl tid från exempelvis familjelivet. Man känner att man behöver jobba mer och tänker ofta på jobbet även hemma. Jobbet stör ens övriga liv, säger Lena Låstad som är doktor i psykologi vid Stockholms universitet.

Även om man inte är orolig för sitt eget jobb får otryggheten alltså effekt. Det stressar oss att jobba i en miljö där människor är oroliga och hela tiden försöker få fram mer information om vad som ska hända i organisationen.

Tidigare forskning har studerat anställningsotrygghet som individuell upplevelse. Där har man sett att välfungerande information och kommunikation är en viktig faktor som kan minska den negativa inverkan. Organisationen bör dels ge tillräckligt med information, dels ge den i god tid så att det inte uppstår rykten på arbetsplatsen. En annan faktor som verkar vara viktig är att det finns möjlighet att påverka på arbetsplatsen, att de anställda involveras i till exempel utformningen av arbetet.

– Sedan kan man tänka sig att organisationen kan hjälpa de individer som upplever otrygghet att hitta alternativa karriärvägar inom företaget eller försöka bidra till ökad anställningsbarhet för den anställda, om det inte finns plats för personen att vara kvar, säger Lena Låstad.

Hon tror att den individuella oron är snäppet värre än den som kollektiv osäkerhet skapar.

– Man är ändå sig själv närmast. Om man inte vet om man kommer att ha ett jobb och kunna betala hyran nästa månad så tror jag att det slår hårdare, men man ska inte underskatta hur stressande det kan vara att jobba i en arbetsmiljö där det finns ett otryggt klimat.

Text: Karin Persson