Överens om flexpension i tjänsteföretag

Almega, Sveriges Ingenjörer/Akademikerförbunden och Unionen har idag tecknat avtal om flexpension i tjänsteföretag och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar som träder i kraft den första november 2017. Därmed är en långvarig konfliktfråga om flexpension nu undanröjd.

Bakgrund Under våren 2016 varslade Unionen och Sveriges Ingenjörer om strejk på flera avtalsområden i Almegas förbund för att få flexpension och Akademikerförbundet SSR sympativarslade inom ett område. Flexpension finns redan på andra delar av den privata arbetsmarknaden.

Konflikten bröt aldrig ut i och med att Arbetsdomstolen interimistiskt förklarade att en strejk var otillåten. Därmed slöts avtal utan flexpension i avtalsrörelsen 2016. Oenigheten kvarstod dock och under hösten och vintern har parterna arbetat intensivt och förhandlat fram en överenskommelse för att lösa frågan. Vi har idag enats om en modell för flexpension i tjänsteföretag.

Överenskommelsens delar

• Avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag
• Överenskommelse om möjlighet till deltid i pensioneringssyfte
• Förändrade regler om anställningsformer
• Förändrade regler om beredskap
• Regel om återbetalning av för mycket utbetald semesterlön i de avtal där regeln inte redan finns
• Ny förhandlingsordning vid rättstvister
• Vägen framåt, Steg för steg, En partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist
• Gemensamt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal

– Det är en viktig fråga som är löst. Våra medlemmar i tjänsteföretag får nu bättre pensionsvillkor genom förstärkta avsättningar till pension och mer inflytande över hur och när de vill runda av sina arbetsliv, säger ombudsmännen Ulf Nilsson och Louisa Hegardt.

Ulf Nilsson, ombudsman som tecknat avtal på Almega Samhallförbunden
Tel: 08-617 44 47

Louisa Hegardt, ombudsman som tecknat avtal på Almega Bemanningsföretagen
Tel: 08 617 44 46