Överlämnade avtalskrav till Almega Samhallförbundet

Akademikerförbunden som är part i kollektivavtalen överlämnade igår den 22 mars sina avtalsyrkande för avtalsrörelsen 2016. Förhandlingarna sköts av Akademikerförbundet SSR.

Avtalsyrkandandena har fokus på:

  • Lön och förtydligande skrivningar för en bättre löneprocess
  • Möjlighet till enskilda överenskommelser
  • Arbetsmiljö och balans i arbetslivet
  • Föräldralön
  • Flexpension
  • Friskvård
  • Nyanlända akademiker

Du kan läsa de fullständiga yrkanden i dokumentet 16 yrkanden till Almega Samhallförbundet.