Översyn av socialtjänstlagen - hot och möjligheter

Svensk socialpolitisk förening bjuder in till studiedag

Socialtjänstlagen har drygt 30 år nacken. Lagen kom till som en motreaktion på ett moraliserande och omhändertagande synsätt. Respekten för den enskilde och frigörande av människors egna resurser betonades. Liksom att sociala problem inte bara berodde på individen utan också handlade om politik.
Men vad blev det av alla goda intentioner? Och vad kan vinnas och vad kan gå förlorat i en översyn av lagen?

Välkomna till en intressant och viktig studiedag 20 maj i Stockholm.

Läs mer socialpolitik.se 

 

 

  • Datum och tid: 20 maj 2015 kl. 10:00
  • Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm