P4 Göteborg om arbetssituationen för skolkuratorer

Förbundsordförande Heike Erkers presenterade en rapport om situationen för skolkuratorerna i Västra Götaland vid en pressträff i Göteborg idag. Rapporten bygger på en undersökning som Novus gjort på förbundets uppdrag.

Undersökningen visar att skolkuratorerna har en svår arbetssituation med ansvar för många elever och lite tid för förebyggande arbete. Omkring hälften av skolkuratorerna i Västra Götaland har ansvar för över 500 elever, en del ända upp till 2 000 elever.

Det är alldeles för många, poängterade förbundets ordförande Heike Erkers vid pressträffen. Hon krävde att regeringen öronmärker pengar för fler skolkuratorer och att det sätts en riktmärke på högst 300 elever per kurator, även om antalet kan variera beroende på lokala faktorer.

P4 Göteborg rapporterar från pressträffen, se inslaget här.