På besök i Uppsala

Vilka är de viktigaste frågorna för våra specialistsocionomer? I veckan var Heike Erkers på arbetsplatsbesök i Uppsala och mötte några av vår engagerade medlemmar och fackligt aktiva.

Det krävs mer tillit till professionen, mer tid till samtal och mindre tid på administrativa uppgifter för att kunna erbjuda en socialtjänst värd namnet. Det menar My Eriksson, specialisthandläggare på socialtjänsten i Uppsala.