På plats för Personalvetardagarna!

I dag går startskottet för årets Personalvetardagar! Under två fullspäckade dagar samlas personalansvariga och HR-specialister från hela landet för att lyssna på och mingla med några av våra främsta forskare, experter och praktiker på området.

Personalvetarnas kompetens är avgörande för mycket av den utveckling, förbättring och förändring som samhällets många verksamheter står inför. Alla organisationer bygger på människor, medarbetare och kultur, och utvecklingen måste ske kopplat till ett strategiskt, integrerat och kvalificerat HR-arbete.

Årets Personalvetardagar är de fjortonde i ordningen. Programmet har två spår: strategiskt HR-arbete, samt kompetensförsörjning och rekrytering för framtida utmaningar. Programmet är digert och talarna tar upp allt ifrån knäckfrågor som arbetsmiljö, ohälsa och rehabilitering till digitalisering, mångfald och employer branding. Bland annat kommer föreläsarna Sofia Kacim och Annika Ahnlund, som intervjuats av Akademikern, att prata om hur man lockar den nya generationens talanger.  

Onsdagen kickar igång med ett välkomsttal av förbundsordförande Heike Erkers och en föreläsning av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, som kommer att prata om en arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet. Förbundets förste vice ordförande Carina Laurin Stensson kommer också att finnas på plats under hela dagen. 

– Det är verkligen ett jättespännande program med intressanta föreläsare. Personalvetarna har verkligen en nyckelroll i organisationerna, särskilt när man pratar om psykisk ohälsa. Det är de som kan bidra till bra arbetsvillkor och att vi får ett bra arbetsliv. Det är också de som är bäst skickade att jobba med den framtida kompetensförsörjningen, inte minst inom välfärden, säger Carina Laurin Stensson. 

Under torsdagen delar vi ut Magnus Söderström-priset, Sveriges främsta HR-utmärkelse. Twittra gärna om dina funderingar, insikter och upplevelser under #personalvetardagarna.