Pappa och samhällsvetare - grattis ni är mest jämställda

Har både du och din partner akademisk utbildning? Då är chansen störst att ni delar lika på föräldraledigheten. Socialsekreterare och samhällsvetare toppar listan.

Par där båda föräldrarna har akademisk utbildning är mest jämställda när det kommer till hur många föräldradagar varje förälder tar ut. Men ändå tar mammorna i snitt ut dubbelt så många dagar som papporna, 220 jämfört med 112 dagar.

Försäkringskassan har undersökt hur många föräldrar inom olika yrkesgrupper som fick barn 2013, som delat lika på dagarna – det vill säga att varje förälder har tagit minst 40 procent av ledigheten fram tills barnet fyllt 2 år.

Pappor som är socialsekreterare eller samhällsvetare hamnar på andra respektive tredje plats, över de mest jämställda papporna. I snitt tog de ut 125 respektive 119 dagar och fyra av tio delade lika med sin partner. Bibliotekarier toppar listan på med varannan jämställd pappa.

Högst upp i hierarkin är det mer ojämställt. Bland chefer med särskilda funktioner delade bara 14 procent av papporna lika. I snitt tog dessa pappor ut 66 dagar.

Pappor som arbetar i kvinnodominerade yrken tar ut fler föräldradagar än i yrken med flest män.