Parterna har kommit tillrätta med de gamla bruttopensionsavtalen inom kommunal sektor

Nu har ytterligare överenskommelser träffats för att komma tillrätta med de gamla bruttopensionsavtalen inom kommunal sektor. Överenskommelserna innebär att det finns lösningar på plats för alla årskullar som omfattas av gamla bruttopensionsavtal. De gamla bruttopensionsavtalen har ingåtts före år 1998 och innebär förenklat att den totala pensionen räknas ut först (bruttopensionen), därefter räknas den allmänna pensionen av och det som blir kvar betalas ut som tjänstepension. Det är samordningen med den allmänna pensionen som skapat problem bland annat eftersom den har ändrats sedan bruttopensionsavtalen ingicks. Läs mer på OFR:s hemsida.