Parterna kan få ner de ökande sjukskrivningarna

Arbetsmiljön och rehabiliteringen för kvinnor anställda i kommuner och landsting måste förbättras om vi ska få ner ohälsotalen. Vi är övertygade om att parterna kan spela en avgörande roll i att knäcka den ökande ohälsan.

De svenska sjukskrivningstalen fortsätter att öka. Särskilt den psykiska ohälsan blir alltmer utbredd, framför allt bland anställda i kommuner och landsting. Vi anser att alla skulle vinna på om parterna tar ett större ansvar än idag för att få ner sjuktalen, inte minst i kommuner och landsting där sjukskrivningstalen nu eskalerar. För att parterna ska vara villiga att ta ett ökat ansvar behöver dock staten ge kommuner och landsting rätt ekonomiska incitament.

Under ett seminarium i dag släpper vi en rapport där vi dels kartlägger hur utvecklingen av sjukskrivningarna för kommuner och landsting ser ut, dels hur man skulle kunna organisera och finansiera ett ökat sjukomställningsstöd för anställda inom dessa organisationer.  

Vi föreslår en ny partsgemensam organisation för att hjälpa långtidssjukskrivna inom kommun och landsting att ta sig tillbaka till arbetslivet. I första hand ska den fokusera på personer som varit sjuka längre än 180 dagar, har en psykisk eller muskulär diagnos och som är färdigbehandlade och inte befinner sig i en akut sjukdomsfas.

Läs mer i vår rapport, i vår debattartikel i DN eller på Akademikern. Också Vårdförbundet och LO har skrivit om våra förslag. 

Du som inte kunnat närvara kan se vårt seminarium i efterhand på vår YouYube-kanal. 

Presentationsbilderna från seminariet kan du hitta här.