Parterna överens om nytt nationellt arbetsmiljöcentrum

Sverige kan få ett nytt Nationellt arbetsmiljöcentrum som samlar forskning och övervakar arbetsmiljöpolitik. Parterna är överens och regeringskansliet är redan på bollen.

Det var tio sedan Arbetslivsinstitutet lade ner. Sedan dess har Sverige inte haft någon dedikerad institution som samlar kunskap och forskning om arbetsmiljö. Men på önskemål från parterna planerar regeringen nu att upprätta ett nytt kunskapscentrum, skriver Suntarbetsliv. I slutet av mars presenterades ett nytt förslag baserat på en statlig utredning.

Tanken är att det nya centrumet ska kartlägga svensk arbetsmiljö och trender i arbetsmiljön samt sprida kunskap om forskning som kan användas i arbetsmiljöarbete. Centrumet kommer också att övervaka och utvärdera den svenska arbetsmiljöpolitiken.

En mängd olika organisationer och myndigheter arbetar redan i dag med arbetsmiljöområdet. Däribland Arbetsmiljöverket, Ifau, Forte, arbetsmiljökliniker, Prevent och Suntarbetsliv. Förslaget är att det nya centrumet skulle ta över en del av de uppgifter som idag ligger på andra institutioner. Bland annat vill utredaren att centrumet ska ta över de evidensbaserade riktlinjer för företagshälsovården som i dag tas fram av Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet. Riktlinjerna ger vetenskapligt underbyggda råd och rekommendationer för hur arbetsplatser kan jobba med allt ifrån psykisk sjukdom till ryggvärk.

Läs mer om den tilltänkta myndigheten på Suntarbetslivs hemsida