Partsgemensam information om byte från KAP-KL till AKAP-KL

Med anledning av att Stockholms läns landsting skickat ut information till samtliga som nyanställts i år och i fjol, födda 1985 eller tidigare och uppmuntrar till byte från KAP-KL till AKAP-KL, vill Akademikerförbundet SSR på nytt lyfta fram de partsgemensamma riktlinjer som ska användas vid byte av pensionsplan.

Partsgemensam information om byte från KAP-KL till AKAP-KL

Arbetstagare som är födda 1985 eller tidigare och anställda i kommun, landsting, region eller Pacta omfattas av det kommunala tjänstepensionsavtalet KAP-KL. Arbetstagare som är födda 1986 eller senare omfattas av det kommunala tjänstepensionsavtalet AKAP-KL.

Enligt AKAP-KL kan arbetsgivare och arbetstagare som har en lön över 7,5 IBB (motsvarar 37 100 kr/månad år 2016) och är födda 1985 eller tidigare, komma överens om att AKAP-KL ska gälla istället för KAP-KL. De centrala arbetsgivar- och arbetstagarparterna, däribland OFR där Akademikerförbundet SSR ingår, har därför tagit fram riktlinjer till arbetsgivarna för vad som gäller vid byte.

Med anledning av att Stockholms läns landsting skickat ut information till samtliga som nyanställts i år och i fjol, födda  1985 eller tidigare och uppmuntrar till byte, vill Akademikerförbundet SSR  lyfta fram riktlinjerna och övrig partgemensam information. I informationspaketet finns även viktig information till medlemmar och fackligt förtroendevalda. Vi vill också påminna om att det endast är personer med en lön över 7,5 inkomstbasbelopp som kan ingå överenskommelse med arbetsgivaren.