Pengar till stärkt handläggning på Försäkringskassan

Förändringar i sjukförsäkringen innebär mer arbete för Försäkringskassans handläggare. Nu skjuter regeringen till mångmiljonbelopp för att stärka handläggningen.

Att bedöma den försäkrades arbetsförmåga vid en sjukskrivning är en av myndighetens grundläggande uppgifter. Detta blir särskilt viktigt när den bortre tidsgränsen avskaffas, konstaterar regeringen. I budgetproposititionen för 2016 föreslås därför att Försäkringskassan tillskjuts 128 miljoner kronor i höständrings­budgeten för 2015 och 250 miljoner kronor årligen från och med 2016. Anslaget är öronmärkt för att stärka handläggningen inom sjukförsäkringen så att den som är sjuk ska få sina prövningar i rätt tid. 

– Vi måste vända utvecklingen med ökande sjukskrivningar och skapa ordning och reda i sjukförsäkringen. Det handlar om att ta tillvara på människors arbetsförmåga. Allt annat är resursslöseri för Sverige. Med extra medel kan Försäkringskassan stärka sin handläggning och göra de tidiga prövningar som vi vet är viktiga för att människor så snabbt som möjligt ska kunna komma tillbaka i arbete, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.