Pensioner från början till slut

Numera kan du som arbetar tjäna in pension under nästan hela livet. Det finns ingen fast åldergräns för när du måste gå i pension utan du bestämmer själv inom vissa ramar.

Pensionssystemet är till stor del utformat så att det är du själv som får bestämma hur dina pensionspengar ska placeras. Det finns också i många fall en möjlighet för dig att flytta dina pensionspengar till en annan pensionsförsäkring om du inte är nöjd. Allt detta innebär att du ställs inför många val.

Akademikerförbundet SSR har tagit fram en skrift för att hjälpa dig på vägen. Tanken är att du ska kunna få en överblick över pensionssystemet och tips om var du kan hitta fördjupad information. Skriften är översiktlig och ska inte användas som grund för enskilda beslut.