Personalen orkar mer med sex timmars arbetsdag

När Göteborgs kommun införde sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum i början av året fick det stor uppmärksamhet. Nu kommer de första rapporterna om effekterna och politikerna har förlängt försöket ytterligare ett år, till slutet av 2016.

De cirka 60 anställda på äldreboendet arbetar numera 30 timmar i veckan i stället för 40 med bibehållen lön. För att täcka upp för de övriga timmarna har 14 nya personer rekryterats. 

Syftet med projektet är att undersöka bland att hur personalens hälsa påverkas, möjligheten att skapa fler jobb samt kostnaderna.

Personalen har genomgått en hälsokontroll och fyller i enkäter om bland annat hur de upplever arbetsmiljön, hur samarbetet med kollegorna fungerar och vilka effekter arbetstidsförkortningen har för de äldre. Dessutom samlar forskarna in statistik om sjukfrånvaro och arbetsskador via register. Resultaten jämförs med ett likvärdigt äldreboende i närheten som fortfarande har åtta timmars arbetsdag.

I framtiden ska resultaten ligga till grund för politiska beslut.

En första delrapport ska lämnas till politikerna i höst, men redan nu syns vissa positiva erfarenheter i enkäterna, berättar forskaren Bengt Lorentzon i Göteborg-Posten. Personalen känner sig gladare, piggare och mer avkopplade. De upplever också att de äldre i sin tur blivit gladare och piggare. Men de anställda känner också av vissa negativa sidor:

– En del undersköterskor tycker att dagens sista arbetspass ligger lite väl sent, säger Bengt Lorentzon i Göteborgs-Posten.

På Akademikerförbundet SSR:s kongress i maj i år beslutades att förbundet ska ta initiativ till en förnyad debatt om förkortad arbetstid.