Pluggjobb – extraknäck som syns på kartan

I dag lanseras Pluggjobb.se som är en mötesplats för studenter och arbetsgivare inom offentlig sektor. Pluggjobb är kampanjnamnet för det studentmedarbetaravtal som tecknats mellan arbetsgivare inom kommun och landsting, och flera fackförbund för akademiker i samverkan.

Tanken med avtalet är att ge studenter på universitet och högskola möjlighet till relevant och betald arbetslivserfarenhet på schyssta villkor under studietiden. Arbetsgivare inom offentlig sektor får å sin sida chans att locka till sig kvalificerad arbetskraft här och nu, och möjlighet att på sikt underlätta ett kommande generationsskifte. Det handlar med andra ord om ett utbyte många vinnare - studenter, arbetsgivare och inte minst samhället i stort.

Det är just detta utbyte som Pluggjobb.se tagit fasta på. Här kommer lediga studentmedarbetartjänster runtom i Sverige att synas, förutsatt att arbetsgivarna har utannonserat dem på Offentliga jobb eller via Arbetsförmedlingen. Här kan också studenterna själva proaktivt kontakta kommuner, landsting och regioner för att föreslå en lämplig tjänst som studentmedarbetare. Tanken är låta plugget möta jobbet, och jobbet möta plugget på ett enkelt och ömsesidigt sätt.

Med pluggjobb vill Akademikerförbundet SSR uppmana alla arbetsgivare i landet att sätta sin kommun eller sitt landsting på kartan, ligga i framkant och se möjligheterna med att anställa studentmedarbetare. Se över behovet, mervärdet, annonsera, var synlig kartan och stärk arbetsgivarens varumärke. I rådande tider är det stort tryck på kommuner att agera i flyktingkris och annat, varför inte stärka upp organisationen med studentmedarbetare som extra resurs för att stödja verksamheten.

Kampanjen bakom Pluggjobb är framtagen i samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting, Akademikeralliansen, Vision och Akademikerförbundet SSR.

För mer information gå in på www.pluggjobb.se