Poesi om socialtjänsten

Oro, frågor och hopp. Socionomen och poeten Jeny Rengmans poesi om socialtjänsten väcker mycket känslor. Denna vecka gästar hon Socialtjänstpodden.

Poesin fångar stora diskussioner och svåra ämnen. Poesin uttrycker oro, hopp och ställer frågor. I veckans podd pratar Susanna Alakoski med poeten och socionomen Jeny Rengman om hur det sociala arbetet riskerar att kvävas av rigida system.

Jeny Rengman är socionom, poet och har skrivit bland annat diktsamlingen Huset. Jeny har arbetat på behandlingshem, med socialt fältarbete, inom kvinnojoursrörelsen och är nu verksam inom Bup. Hör Jeny läsa några av dikterna i Huset.

Utdrag ur Huset

vi behöver statistik, siffror

behöver mäta utvärdera, ärenden möten akter tid. göra mätbart,

överblickbart

vi behöver siffror tabeller diagram

hur många träffar vi, hur länge träffar vi dom, hur ofta träffar vi dom,

vilka träffar vi?

hur lång tid tills dom är självgående? vi behöver statistik

vad fungerar vad fungerar inte. utredning, behandling samtal. noll fungerar

inte alls, tio fungerar utmärkt. mäta, skatta skalor, statistik

vi behöver utvärdera förbättra. /../